Šťasný a veselý Nový rok

01.01.2014 13:40

Kuželkáři TJ Lokomotiva Trutnov přejí všem svým blízkým a příznivcům, do roku 2014 hodně úspěchů, zdraví a pohody.