Nestor trutnovských kuželek dostal od ČSTV vyznamenání za celoživotní práci

04.03.2012 21:56

Kuželkářskému oddílu Lokomotivy Trutnov se dostalo uznání v podobě vyznamenání „Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu“, které udělil Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy dlouholetému členu oddílu Petru Holému u příležitosti jeho 70. narozenin.
Petr Holý se věnuje kuželkářskému sportu více než 60 let. Začínal jako stavěč kuželek, prošel mnoha funkcemi počínaje kronikářem oddílu až po funkce ve vrcholovém orgánu České kuželkářské asociace. Od roku 1964 je nepřetržitě předsedou Okresního kuželkářského svazu, třináct roků (1993 - 2005) byl trenérem reprezentačního družstva juniorů ČR. V současné době je předsedou Komise státní reprezentace České kuželkářské asociace a je odpovědný za přípravu reprezentačních družstev všech kategorií.

V kuželkářském oddíle Lokomotivy spolu s Ladislavem Němcem pečuje o dnes sedmnáctičlenný kolektiv mládeže ve věku od 8 do 16 let. A tito žáčci již sklízejí významné úspěchy na celostátní úrovni. I přestože trutnovský kuželkářský sport má obrovský handicap v podobě chybějící čtyřdráhy, o jejíž výstavbu bojuje i Petr Holý více než 50 let.(www.trutnovinky.cz)