KUŽELKÁŘSKÝ SPORT V TRUTNOVĚ

(historie,současnost,budoucnost)

 

Motto : „Někdy si ani kuželkáři sami neuvědomí,že kuželky jako sport mají velkou 

            důležitost v tělovýchově a že málokterý sport umožňuje procvičit tělo,svaly

            rukou i nohou,srdce a plíce právě tak jako kuželky“.

 

 

Z HISTORIE

 

1.srpna 1928 oznamuje starosta Tělocvičné jednoty Sokol v Trutnově výboru,že byl vybídnut Obecním úřadem,aby jménem jednoty dal svolení panu Illnerovi v sousedství sokolského cvičiště postavit kuželník (dnes již používáme výrazu „kuželna“).

Br.starosta správně předpokládal,že výbor nebude mít námitek a svolení k výstavbě dal.A tím to všechno začalo …….

 

V roce 1929 opravdu vybudoval pan Illner na Polské ulici restauraci s dvoudráhovou kuželnou – obě dráhy byly odděleny zděnou příčkou,to proto,aby do jeho „kasičky“ plynul dvojnásobný pronájem včetně konzumace hostů.

1929 Trutnovská kuželna u Illnerů-tato budova stojí dodnes v podobě současné kuželny v Trutnově !!! dráhy byly oddělené zdí !

1929 Trutnovská kuželna u Illnerů - dráha č 1

 

1929 Trutnovská kuželna u Illnerů - dráha č 2

 

V roce 1931 byl založen kuželkářský klub „Humor“,v němž společně účinkovali čeští i němečtí kuželkáři.Mezi ty české patřil i bývalý fotbalista Sezemic Štěpán Holý.Hráči klubu se zúčastňovali různých pohárových soutěží doma v Trutnově,ale také v Praze,Děčíně,Jablonci,Brně,Chomutově,atd.

1936 p.Štěpán Holý - zakladatel kuželkářského sportu v Trutnově

 

V roce 1936 se dostavuje první velký sportovní úspěch, když při berlínské olympiádě se konalo i ukázkové Mistrovství světa v kuželkách.Reprezentační družstvo tvořili společně Češi i Němci,mezi dvěma Čechy byl i již zmíněný Štěpán Holý.Nakonec se umístil na 7.místě jako nejlepší z naší reprezentace.Velmi památná a pozoruhodná je fotografie ze slavnostního zahájení olympiády,kdy oba Češi pochodují pod hlavní tribunou před A.Hitlerem s rukama vedle těla a šest Němců poslušně hajluje a Češi se koukají jen před sebe a pochodují …….

1936 Zahájení OH Berlín -ve druhé řadě uprostřed Štěpán Holý

 

Konec trutnovského klubu však nastal okupací naší země,poslední akce zde byla 18.června 1938.K tomu všemu jsou k dispozici různé materiály – fotografie,“Sport- pass“ – dnešní registrační průkaz apod.

Dlouhých více než 6 let pak kuželna „U Illnerů“ sloužila jen hostům restaurace chtivým si i zasportovat.

Až 25.říjen 1945 se stal prvním dnem novodobé historie trutnovského kuželkářského sportu.To se v klubovní místnosti „U Illnerů“ sešli bratři Václav Košťál,Rudolf Hroch,Jaroslav Dryml,Rudolf Korbelář,Jan Liška,Josef a Zdeněk Fajmonové a Štěpán Holý na ustavující schůzi kuželkářského kroužku.Byl přijat název „KK Hraničáři Trutnov“, prvním předsedou se stal Rudolf Hroch,jednatelem Josef Fajmon,pokladníkem Václav Košťál.Úmyslně je zvýrazněno slovíčko bratři,protože za několik málo let si i kuželkáři museli říkat „soudruhu..“.

Záhy byly navázány styky s Východočeskou župou kuželkářskou a klub se tak mohl zapojit do mistrovských soutěží této župy.Prvním vedoucím družstva se stal Emil Krause.

V lednu 1946 se konala 1.valná hromada klubu a název klubu se rozšířil ještě o „Slavoj“.První výbor klubu odstoupil a předsedou byl jednomyslně zvolen Josef Chaloupka,který pak stál v čele trutnovských kuželkářů mnoho let.

V knize zápisů se pak dočteme,jak jednotliví členové oddílu přispívali finančními dary na činnost klubu.

V lednu 1946 se pak uskutečnila první soutěž pro členy klubu.

Je nesmírně zajímavé pročítat tyto více než 65 let staré zažloutlé listy knihy zápisů, kde se funkce trenéra jmenovala „kapitán“,že klub měl 23 členů,pokladní hotovost byla 2250,90 Kč a oddílový příspěvek byl vybírán ve výši 5,- Kč + „poplatky za hraní“.

Což byla vlastně odměna stavěčům kuželek,kteří si tak vydělali cca 4 koruny za hodinu.Pro studenty to však byl někdy jediný příjem,navíc je všeobecně známo,že ze stavěčů byli později většinou velmi dobří hráči,což dokazuje i případ našeho klubu, se stavěním kuželek začínali O.Frinta,bratři Holých a další.

Na jaře téhož roku pak klub vstupuje dvěma družstvy do dlouhodobých soutěží a hned od počátku těmto kraloval a zaujímal vždy přední umístění.Historicky prvního vítězství se silným soupeřem zaznamenalo první družstvo s KK Kukleny,první porážku utrpělo v Jaroměři a v kuželkách vzácné remizy dosáhlo družstvo v Dobrušce.

Základní kádr tvořili : Josef Chaloupka,Josef Janický,Josef Fajmon,Jaroslav Haltuf, Karel Klíč a Štěpán Holý.Prvním vítězem klubových přeborů se stal Josef Chaloupka, na Mistrovství SČK (Svaz českých kuželkářů) byl nejlepší Josef Fajman a nejlepší výkon na 100 hodů „kombinovaných“ (dnes říkáme sdružených) podal Štěpán Holý.

 

V zápise z 3.června 1948 se dočteme o úkolu „stavba nové vícedráhové kuželny“ a že projekt byl zapůjčen z Prahy-Karlína,kde byla postavena čtyřdráha – znamená to, že jsme již „oslavili“ 68.výročí snahy vybudovat nový stánek.(A navíc, jen tak mimochodem, karlínská kuželna již byla před šestnácti lety zbourána).O této kuželně však bude ještě zmínka, protože na ní, jako na své „domácí“ kuželně absolvovali trutnovští kuželkáři jeden z ročníků nejvyšší československé kuželkářské ligy.

V listopadu 1948 přišlo pozvání od TKNB Bratislava (Telovýchovný klub národnej bezpečnosti),aby naši borci naučili slovenské policisty hrát kuželky – a nutno dodat, že k cestě skutečně došlo a to dokonce vícekrát a Trutnov je mezi slovenskými kuželkáři stále velmi uznáván a ceněn.

V únoru 1949 vzniká v Trutnově druhý kuželkářský klub „Sokol“,který též využívá kuželnu na Polské ulici

Dne 5.prosince 1950 našel klub nového patrona – Podkrkonošský konzum Trutnov (PKT) a od tohoto data se jmenuje PKT Trutnov a máme zde další klub – Železničáře Trutnov,kteří měli domácí dvoudráhu „U Kosařů“,později dnes už neexistující Krkonošská jídelna.

A v roce 1953 pokračovala tělovýchova dále ve „sjednocování a reorganizování.“ Přestaly existovat firemní TJ a tím také po celé republice známá PKT Trutnov.Průmysl potravinářský dostal název DSO Slavoj a tak jsme se zase jmenovali jinak.

V roce 1955 dochází k dalším změnám (pro nás už posledním) a v Trutnově vzniká velká a silná Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov a od tohoto data až dodnes tento název používáme.

Loko Trutnov 1954 - jména hráčů najdete pod tímto článkem ve fotogalerii

V té době už existuje v Trutnově další kuželkářský oddíl a to Dynamo Poříčí.Mezi oběma kluby existuje správná rivalita,ale i spolupráce.V dobách největší slávy poříčského klubu byl i účastníkem ligových soutěží.Dnes však již ustoupil ze svých úspěchů,jeho družstva hrají v krajských soutěžích a ani stav kuželny,zejména automatických stavěčů není nejlepší.

 

 

LIGA NEREGISTROVANÝCH

 

V sezóně 2015/2016 proběhl již 59. ročník Ligy neregistrovaných (před tím i Odbořářská liga). Oddíl však již pilně připravuje 60.ročník. V posledních letech se počet družstev ustálil mezi 40 až 50, které hrají systémem každý s každým ve skupinách o 8 až 10 družstvech s právem postupu i sestupu. Soupisky jednotlivých družstev obsahují 6-8 jmen hráčů, kteří se při utkáních střídají.

V každém ročníku je sehráno více než 300 utkání tříčlenných družstev, každé utkání trvá 90 minut, což představuje cca 450 hodin. Denně se hrají 3-4 utkání, hracích dnů je dohromady více než 120 od 15.30 do 21.30.

V soutěžích 2015/2016 hrají čtyři družstva dospělých a 1 družstvo dorostu, to má 19 členů a stále přibývají noví adepti našeho sportu. Mimo to družstvo seniorů složené z hráčů nad 50 let pod názvem Draci Loko Trutnov velmi úspěšně hraje Seniorskou ligu Východních Čech.

Tři týdny trvá tradiční,v celé republice oblíbený,Memoriál naši zemřelé členky Aleny Frintové s účastí většinou více než 300 hráčů z celé ČR.

Po sečtení všech dnů,kdy je kuželna plně obsazena,se dostáváme se ke konečné cifře – více než 300 (to včetně mistrovských soutěží).

Jediný,kdo trenuje „normálně“,je dorost – každé pondělí od 14 do 17 hodin (to jsou dny,kdy se v Lize neregistrovaných hrají jen 3 utkání),ostatní družstva dospělých mají na trening soboty odpoledne a neděle.Pro někdy až 20 přítomných žáčků a dorostenců jsou 3 hodiny týdně zoufale málo a to v dopoledních hodinách po dohodě se školami probíhají na kuželně jejich hodiny tělesné výchovy.

Jediný, kdo trenuje „normálně“, (přesto však nedostatečně jen jedenkrát týdně) je mládež – každé úterý od 13 do 19 hodin (ostatní družstva dospělých mají na trenink pouze soboty odpoledne a neděle. Pro někdy až 20 přítomných žáčků a dorostenců je 6 hodin týdně zoufale málo a to v dopoledních hodinách po dohodě se školami probíhají na kuželně jejich hodiny tělesné výchovy.

Tento výčet je uváděn jen proto,aby bylo zřetelné využití naší kuželny, Ligu neregistrovaných hraje každoročně 200 až 250 hráčů a hráček. Navíc naši dvoudráhu velmi často využívají  pracovní kolektivy ke svému sportovnímu vyžití a to jsou většinou sobotní odpoledne a večery. Obliba Ligy neregistrovaných stále roste a další a další zájemci by se chtěli přihlásit, kapacita dvoudráhy to už však neumožňuje. Navíc z účastníků této soutěže pro neregistrované získává klub další aktivní hráče a tak dnes už každé šestičlenné družstvo v mistrovské soutěži má 8-10 hráčů. Zájem o již zmiňovanou ligu je stále větší, přesto, že startovné už dávno neplatí podnikové ROH, ale účastníci musí sáhnout do vlastní kapsy. Je pravdou, že startovné v soutěži je velmi důležitou položkou příjmu oddílu, ale více už omezit trenink aktivních družstev nelze. Turnaje obdobného rozsahu se v celé ČR konají jen v Jičíně a Náchodě, tam však mají čtyřdráhy. A zdaleka nikoliv nepodstatná je potřebná obětavost členů oddílu při všech akcích – nejméně 1 rozhodčí a obsluha automatických stavěčů, obsluha v kantýně – prakticky na každého dospělého člena připadají minimálně tři celá odpoledne a večery  měsíčně a to, samozřejmě, bez nároku na jakoukoli odměnu.

Je pochopitelné,že by bylo luxusem budovat čtyřdráhu jen kvůli Lize neregistrovaných, Memoriálu Aleny Frintové či dalším pronájmům, avšak každý sportovní klub se hodnotí hlavně podle sportovních úspěchů. Zrovna tak je zbytečné lkát nad tím, že naši nejlepší hráči, kteří byli trutnovskými trenéry od malička vychováni, odcházejí do silných klubů (hlavně tím, že mají vícedráhu) a v jejich barvách získávají mistrovské tituly (poslední příklady jsou Roman Straka a Petr Holý ml. – devítinásobní mistří ČR v drezech SKK Primátor Náchod). Pro klub je jejich návrat „domů“ nesmírně důležitý a projevilo se to ihned na výsledcích. Nemá smysl  zde vypisovat úplný výčet toho, čím se právem klub pyšní, ale alespoň ty největší – a s ohledem na to, že je dosáhl oddíl jen s dvoudráhou, bychom našli jen málo podobných. A je samozřejmé, že se chceme dostat na stejnou úroveň, jaká tu byla před několika málo lety.

 

 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ODDÍLU

 

Alespoň trochu chronologicky :

1936 – jak již bylo uvedeno, start Št.Holého na olympiádě v Berlíně, kde obsadil 7.místo mezi 176 startujícími

1948 – stříbrné medaile ve finále Mistrovství republiky družstev

1949 – 1962 -  Štěpán Holý členem reprezentačního družstva ČR

1950 – v mezistátním utkání Maďarsko : Československo v Budapešti vytvořil Štěpán Holý československý rekord v disciplině na 200 hodů sdružených výkonem 866 kuželek,který byl překonán až po čtyřech letech

1950 – opět stříbrné medaile ve finále Mistrovství republiky za SKD Liberec

1951 – bronzové medaile z Mistrovství republiky družstev

1954 – historicky první mezinárodní utkání na dálku mezi družstvy Slavoj Trutnov výběr okresu Trutnov – BSG Rotation Pirna - výběr kraje Drážďany se   suverenním vítězstvím Slavoje Trutnov   

1956 – stříbrná medaile Josefa Hryzlíka na Mistrovství republiky jednotlivců

1956 – vítězství v kvalifikaci o postup do 1.ligy (tehdy se ještě mohlo hrát i na dvoudráze

1957 – 6.místo v 1.lize 1956/57

1958 – Josef Čeřovský mistrem republiky jednotlivců mužů

1959 – opět 6.místo v 1.lize 1958/59

1961 – 2.místo v 1.lize na 100 hodů sdružených (druhá nejvyšší soutěž v ČSSR)

1961 – 3.místo a bronzové medaile ve finále Mistrovství ČSSR družstev žen

1963 – 2.místo v 1.lize na 100 hodů

1964 – 2.místo v 1.lize na 100 hodů

1964 – 1970   Petr Holý st. členem reprezentačního družstva mužů ČSSR

1965 – 1.místo v lize na 100 hodů a postup do extraligy na 200 hodů (hráno na „domácí“ kuželně v Kostelci nad Černými lesy – sestup)

1971 – Oldřich Frinta mistrem ČSSR v kategorii dorostenců jednotlivců

1973 – Jaroslav Jeníček stříbrná medaile na juniorském Mistrovství ČSSR

1974 – Oldřich Frinta mistrem ČSSR v kategorii juniorů

1975 – 1.místo ve 2.lize a znovu postup do extraligy (tentokrát „domácí“ dráha, jak již bylo zmíněno, v Praze na Karlíně – stejný osud jako v roce 1965 – sestup)

1975 – Oldřich Frinta obhájil titul Mistr ČSSR v juniorské kategorii

1978 – vítězství ve 2.lize a nový postup do extraligy („domácí“ kuželna tentokrát ve Vrchlabí, znovu sestup, ale tentokrát už jen velmi těsně)

1991 – 1995   Petr Holý ml. členem reprezentačního družstva juniorů,na svém kontě má 73 reprezentačních startů

1992 – Oldřich Frinta mistrem republiky i ve třetí věkové kategorii – mezi muži

1993 – Petr Holý ml. bronzová medaile na Mistrovství ČR jednotlivců juniorů

1993 – Petr Holý ml. bronzová medaile ze soutěže družstev na Mistrovství světa juniorů v Budapešti

1993 – 1995   Roman Straka členem reprezentačního družstva juniorů,reprezentoval ve dvou mezistátních utkáních

1995 – Petr Holý ml. stříbrná medaile z Mistrovství světa v Hunedoaře (ROU) v soutěži družstev, 4.místo v soutěži dvojic a 5.místo ve finále soutěže jednotlivců

1996 – 2006  Naše družstva hrála v soutěžích družstev od 2.ligy až po krajské soutěže, naši nejlepší hráči však odcházeli do silnějších klubů a vyšších soutěží a tam dosahovali či dosahují vynikajících výsledků

            - Oldřich Frinta – Praga Praha,v letech 1996 -1999 přední družstvo extraligy

            - Petr Holý ml.  a Roman Straka – SKK Náchod od roku 2002 – získali 9x titul Mistra České republiky

2007 – A družstvo zvítězilo v divizi,postoupilo do 3.ligy,znovu však nemůže hrát v Trutnově,svoji „domácí“ dráhu má opět ve Vrchlabí (náklady na tuto soutěž vzhledem k nutnému pronájmu budou vysoko přes 30 tisíc Kč) C družstvo postoupilo do divize

2008 – družstvo žáků a žaček zvítězilo ve Východočeském poháru družstev v soutěži,v níž startovala převážná většina dorostenců

2009 – Marek Plšek a Eva Kammelová se probojovali do finále Poháru mladých nadějí České kuželkářské asociace,kterého se zúčastnilo přes 300 mladých kuželkářů ve věku od 11 do 14 let.Marek Plšek obsadil 6.místo,Eva Kammelová 11 . družstvo žáků a žákyň pak obhájilo svůj titul ve Východočeském poháru mládeže

2010 – Marek Plšek,David Ryzák a Petr Kotek se probojovali do finále Poháru mladých nadějí a v konečném pořadí obsadili 5.,9. a 11.místo,oddíl se tak zařadil mezi tři nejúspěšnější v ČR 

2011 – Eva Kammelová obsadila na Mistrovství ČR dorostenek v disciplině „sprint“ 4.místo David Ryzák a Petr Kotek finalisté Poháru mladých nadějí v Olomouci, D.Ryzák finále vyhrál a v celkovém pořadí skončil na 4.místě,P.Kotek byl 11.

2013 – Marek Plšek získal bronzovou medaili na Mistrovství ČR ve sprintu

2015 – Roman Straka bronz na Mistrovství ČR v kombinaci a stříbro na téže soutěži v disciplině 120 hodů sdružených

            David Chaloupka dvě medaile na Mistrovství ČR žáků – stříbrná ve sprintu a bronzová na 100 hodů sdružených

            Marek Plšek 4 reprezentoval ČR v mezistátních utkáních dorostu

2016 – Marek Plšek získal stříbrnou medaili na Mistrovství ČR dorostu ve sprintu

 

JEŠTĚ Z KRONIKY ODDÍLU

 

–  téma čtyřdráha se tu objevuje mnohokrát,vybrán příspěvek z roku 1959 : „Kuželkářský oddíl zahájí výstavbu čtyřdráhy na stadionu ještě v roce 1959 a to ihned po skončení přípravy plánů a vytýčení základů.Do Spartakiády 1960 má být již budova zastřešena a omítnuta.Každý člen oddílu se písemně zavázal,že zdarma odpracuje 100 brigádnických hodin …….

–  1960  „Historická událost“ – Když byla v roce 1929 postavena dvoudráha na Polské ulici,byly to vlastně 2 jednodráhy se samostatným zázemím (viz úvod).Stěna v hledišti byla odstraněna již v roce 1951,v roce 1960 po složitých výpočtech statiků byla vybourána i zeď mezi drahami a v Trutnově tak skončila veliká rarita – hráči na drahách na sebe vůbec neviděli a nevěděli jak hraje jejich soupeř …….

–  29.září 1969  „Československá premiéra“ :Na naší dvoudráze byly uvedeny do provozu úplně první automatické stavěče kuželek v celé republice – dílo ing.Bydelského a Josefa Nejezchleby ze ZPA.Doslova na koleně vzniklo dílo v hodnotě několika set tisíc korun a ligové utkání s Jiskrou Nový Bor bylo to premiérové.A bylo to utkání „na nervy“.Dětské nemoci se projevily až při utkání (dílo bylo dokončeno vlivem problémů s dodávkami materiálu až v noci před utkáním) a zapřičinily,že utkání trvalo místo normálních čtyř hodin hodin devět a půl !

Ze zápisu rozhodčího : „….. hráči soupeře to přijali s porozuměním,přestože konec byl až ve 23.45 …..“

Následně vznikla v Trutnově firma Strojsport (později Vegasport),která se zabývala průmyslovou výrobou těchto zařízení a stále je vylepšovala a dnes již asi nenajdeme v celé republice kuželnu kde by se stavěly kuželky ručně. 

 

Tyto 3 „perličky“ z kroniky nechť slouží k dokreslení života oddílu

 

 

ÚSPĚCHY FUNKCIONÁŘSKÉ

 

Náš oddíl „vyprodukoval“ také řadu čelných funkcionářů v kuželkářském sportu, připomeňme si některé :

Štěpán Holý - trenér reprezentačního družstva Československa (1956-1962)

                      předseda Krajské trenérské rady (1960-1970)    

Jan Žižka     - předseda Krajské trenérské rady (1970-1980)

                      trenér reprezentačního družstva železničářů USIC (1970-1974)

                      předseda Okresního kuželkářského svazu (1958-1962)

Jaroslav Perný - předseda Komise rozhodčích Krajského svazu HK (1975-1988)

Ivan Kulich  -  předseda Krajské trenérské rady (2004 – 2010)

                       vedoucí ligových soutěží žen (2002 – dodnes)

Josef Chaloupka - předseda Okresního kuželkářského svazu (1950-1957)

Petr Holý st. -  předseda STK Krajského kuželkářského svazu (1965-1970),předseda Okresního kuželkářského svazu (1963 – dodnes),šéftrenér reprezentačních družstev ČR a předseda Komise státní reprezentace (1993-2005 a 2011-2014),trenér reprezentačního družstva juniorů (1993-2005) – pod jeho vedením získali junioři na Mistrovstvích světa a Světových pohárech 2 zlaté,7 stříbrných a 6 bronzových medailí a dalších 11 bodovaných umístění do 6.místa, technický vedoucí obou juniorských reprezentačních družstev (2005-2014) mezinárodní rozhodčí (1977 – 2006, kdy musel skončit po dovršenívěkové hranice 65 let),řídil 36 mezistátních utkání jako hlavní rozhodčí, byl hlavním rozhodčím Mistrovství světa juniorů v Bolzanu (ITA) v roce 2006

Roman Kyncl - současný předseda kuželkářského oddílu

 

Hráči i funkcionáři oddílu byli mnohokrát oceněni různými vyznamenáními

Petr Holý ml. – bronzová a stříbrná plaketa České kuželkářské asociaci za výsledky na Mistrovstvích světa

Petr Holý st. – bronzová,stříbrná a zlatá plaketa za úspěchy v práci pro ČKA diplom NBC (mezinárodní federace) za 36 utkání jako mezinárodní rozhodčí

                        Čestné uznání VV ÚV ČSTV „za významný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu (2006)

                        Čestný odznak VV ÚV ČSTV „za významný a vyjímečný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu“(2007)

                        Sportovní cena města Trutnova za rok 2011

                        Medaile VV ČSTV „ za celoživotní práci a vyjímečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu“ (14.ledna 2012)

                        Uvedení do Síně slávy českého kuželkářského sportu (2013)   

Ivan Kulich     Vyznamenání za zásluhy o rozvoj kuželkářského sportu v ČR (2013)

 

 

                                                                24.04.2007, zpracoval s použitím historických dokumentů Petr Holý st.

                                                        16.12.2010  aktualizace č. 1

                                                    25.01.2012  aktualizace č. 2

 30.01.2016  aktualizace č. 3

 

   

Fotogalerie: HISTORIE ODDÍLU

/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1929-trutnovska-kuzelna-u-illneru-jpg2/ 1929 Trutnovská kuželna u Illnerů-tato budova stojí dodnes v podobě současné kuželny v Trutnově !!! dráhy byly oddělené zdí ! /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1929-trutnovska-kuzelna-u-illneru-1draha-jpg2/ 1929 Trutnovská kuželna - dráha č 1
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1929-trutnovska-kuzelna-u-illneru-2draha-jpg2/ 1929 Trutnovská kuželna - dráha č 2 /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1935-p-stepan-holy-jpg2/ p.Štěpán Holý - zakladatel kuželkářského sportu v Trutnově
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1936-p-stepan-holy-jpg2/ 1936 p.Štěpán Holý - reprezentant ČSR-V roce 1950 v Budapešti čs. rekord 866 kuželek /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1936-zahajeni-oh-berlin-jpg2/ 1936 Zahájení OH Berlín -ve druhé řadě uprostřed Štěpán Holý
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1937-reprezentace-csr-jpg2/ 1937 Vídeň - reprezentační mužstvo ČSR.Třetí zleva ve stojících br. Štěpán Holý , kapitán Sokola"Hraničáři" Trutnov /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1946-trutnov-jpg2/ 1946 "Hraničáři Trutnov" - stojící zleva Jan Hromek,Štěpán Holý,Jaroslav Haltuf,Jan Němeček, klečící Jaroslav Holakovský,Josef Fajmon
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1953-reprezentace-csr-jpg2/ "1953" Mezistátní utkání NDR:ČSR v Pirně - sedmý zleva ve stojící řadě Štěpán Holý /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1954-jpg2/ "1954" (to ještě jako Slavoj PKT Trutnov) zleva Jaroslav Haltuf,Josef Janický,Josef Špringer,dlouholetý předseda Josef Chaloupka /v módních "pumpkách"/,Štěpán Holý,Rudolf Korbelář,Stanislav Jón,Václav Jakoubek
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1954-loko-trutnov-jpg2/ "1954 Lokomotiva Trutnov" - zleva Jan Žižka,Rudolf Korbelář,Josef Čeřovský,Josef Hryzlík,Jaroslav Haltuf,Štěpán Holý,František Bednář /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1956-jpg2/ 1956" stojící zleva - Josef Janický,Josef Čeřovský,Josef Hryzlík,Jan Žižka,Štěpán Holý, sedící zleva Alexandr Réz,Václav Jakoubek,Rudolf Korbelář
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1958-jpg2/ "1958" kvalifikace o postup do ligy - zleva Štěpán Holý,Jan Žižka,Josef Hryzlík,Josef Janický,Josef Čeřovský,Jaroslav Haltuf,Rudolf Korbelář /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1964-petrholyst-jpg2/ 1964 Petr Holý
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1972-mezikrajutkani-liberec-hradec-jpg2/ prosinec 1972 mezikrajové utkání Liberec - Hradec Králové - .... na pravé straně fotografie první vedle rozhodčího Petr Holý, druhý Pavel Holý /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1974-clanek-pochoden-jpg2/ 9.4.1974 článek Pochodeň - o čtyřdráze - v tomto článku o šestidráze se mluví už skutečně hodně dlouho - bohužel pouze mluví a píše !
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1979-reprezentace-cssr-oldrich-frinta-druhy-zprava-jpg2/ 1979 reprezentace ČSSR-druhý stojící vpravo nahoře - Oldřich Frinta /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1987-petrholyst-petrholyml-jpg2/ 1987 Petr Holý ml , Petr Holý st.
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a2-1983-1984-trutnova-jpg/ /album/fotogalerie-historie-oddilu/a3-1983-1984-trutnova-jpg/
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a4-1983-1984-trutnova-jpg/ /album/fotogalerie-historie-oddilu/a5-1983-1984-trutnova-jpg/
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a6-1983-1984-trutnova-pripitek-po-viteznem-utkani-jpg/ /album/fotogalerie-historie-oddilu/a7-1983-1984-trutnova-pripitek-po-viteznem-utkani-jpg/
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1984-2-trutnovb-zapas-s-rybnikem-jpg/ /album/fotogalerie-historie-oddilu/a1984-1-trutnovb-zapas-s-rybnikem-jpg/
/album/fotogalerie-historie-oddilu/a1992-turnaj-veteranu-nachod-jpg/