1946 "Hraničáři Trutnov" - stojící zleva Jan Hromek,Štěpán Holý,Jaroslav Haltuf,Jan Němeček, klečící Jaroslav Holakovský,Josef Fajmon

1946 "Hraničáři Trutnov" - stojící zleva Jan Hromek,Štěpán Holý,Jaroslav Haltuf,Jan Němeček, klečící Jaroslav Holakovský,Josef Fajmon